Home

Werkgroep Promotie Asenray


Op 7 juni 2010 is een eerste overleg geweest met diverse woningbouwontwikkelaars en de gemeente Roermond. Het doel was om Asenray op een positieve manier op de kaart te promoten. Voor het vervolg werden diverse partijen uitgenodigd waaronder het Comité van Samenwerking. De website Asenray is tot stand gekomen met middelen van diverse ondernemers en de gemeente.Inmiddels is de verantwoording door de gemeente overgedragen naar het Comité van Samenwerking. Er is een werkgroep samengesteld met ondernemers en betrokkenen onder verantwoording van het Comité van Samenwerking.
Asenrayse telt wel zestig ondernemers waarvan er ruim dertig deel uit maken van de website. Zij betalen hiervoor vijfenzeventig euro per jaar, hiervoor regelt de werkgroep, in overleg met de ondernemers, promotieactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn: er is een grote advertentie in de Trompetter geplaatst, voor de derde keer hebben we een dorpsontbijt georganiseerd, een leuke lichtjestocht in de Kersttijd, een ondernemersborrel en tot slot een markt voor ondernemers en verenigingsleven om zich aan elkaar en aan het publiek te presenteren. Er zijn nog heel wat plannen voor de komende tijd. Goede ideeën van de ondernemers zelf zijn van harte welkom.

 

     
Comité van Samenwerking info@comitevansamenwerking.nl