Home

De opschoonactie

In 2013 namen enkele bewoners van Asenray het initiatief om een opschoonactie te houden in ons buitengebied. Drie personen namen hieraan deel, afspraken met de gemeente over het afvoeren van het afval lukte niet al te best.
In 2014 klopte de initiatiefnemer aan bij het Comité van Samenwerking om ondersteuning. Op zaterdag 22 maart meldden zich 12 dorpsgenoten die zich geroepen voelden om mee te doen met de opschoonactie. Dat was een echte opsteker. Er waren goede afspraken gemaakt met de gemeente voor het afvoeren van de troep. Knijpers, oranje hesjes en afvalzakken werden door de gemeente geleverd.Het weer was ons goedgezind, het werd zowaar nog een gezellige boel. Een gezamenlijke lunch tot slot, dat was een lekkere afsluiting van de opschoonactie. Het voornemen is om dit jaarlijks te herhalen, we zullen dan ook kinderen aanmoedigen om mee te doen.

 

     
Comité van Samenwerking info@comitevansamenwerking.nl