Home

Nieuws

  iPad cursus
  In 2017 hebben zich opnieuw cursisten aangemeld voor een basiscursus iPad. De cursisten waren heel tevreden over de cursus en ook over de docent, Bernard Stouten. Spontaan meldden ze zich aan voor de vervolgcursus.
  Bij voldoende aanmeldingen kan een cursus iPad en een cursus laptop ook in 2018 starten. Voor meer informatie: willieoosterholt@outlook.com Telefoon: 0475 324904

  Volg de cursus ‘In Balans’ en voorkom een valpartij

  Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, dat is de wens van de meeste mensen. Dit is niet altijd even vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie mensen die ouder zijn dan 65 jaar vaker vallen. Door het volgen van de cursus ‘In Balans’ heeft u 60% minder kans om te vallen. Naarmate u ouder wordt heeft u een grotere kans om uw evenwicht te verliezen en daardoor te vallen. Vaak is een val zo ernstig dat behandeling in een ziekenhuis nodig is waardoor iemand niet langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Door het risico op vallen in en om het huis te verkleinen, kunt u een hoop narigheid voorkomen. Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Oefening om evenwicht te verbeteren Daarom organiseert de Gemeente Roermond de cursus ‘In Balans’. Deze cursus helpt om de kans op vallen kleiner te maken. Tijdens deze cursus krijgt u tips. Ook leert u oefeningen om uw evenwicht te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat u zich zekerder voelt wanneer u loopt en daardoor vermindert u de kans op een valpartij. Uit onderzoek is gebleken dat ouderen die aan deze cursus hebben deelgenomen 60% minder kans hebben om te vallen. Deelname aan de cursus valpreventie kost 95,00 euro voor 35 lessen en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U wordt begeleid door Edith Breukers. Zij is oefentherapeut Mensendieck en zij is gespecialiseerd in valreductie. De cursus bestaat uit 2x per week, 1 uur oefeningen, gedurende 19 weken. De cursus in Asenray start, bij voldoende deelnemers, in november op maandag en woensdag van 15.00 tot 1600 uur in de Duup. Meedoen of meer informatie Wanneer u mee wilt doen of u wilt meer weten over de inhoud van deze cursus, dan kunt u bellen met Edith Breukers, oefentherapeut Mensendieck, telefoonnummer 0475-328810. U kunt ook een mail sturen naar: edithbreukers@oefentherapeut-roermond.nl Op 14 november om 14.30 zal Edith Breukers de inhoud van de cursus toelichten en ingaan op vragen en/of onduidelijkheden. Ook als u geen lid bent van de seniorenvereniging bent u van harte welkom!
  De contactpersoon voor deze cursus is Els Verheggen, verheggenf@planet.nl

 • Buurt WhatsApp Asenray

In verschillende wijken van de gemeente Roermond hebben inwoners het initiatief genomen om een Buurt-WhatsApp op te starten. Dankzij zo'n Buurt-WhatsApp hebben inwoners de mogelijkheid om verdachte omstandigheden in hun eigen woonomgeving met elkaar te delen. Hierdoor kan de criminaliteit worden verminderd. Tegelijkertijd wordt de sociale samenhang vergroot.

Ook in Asenray is er een Buurt-WhatsApp.De  gemeente en de politie ondersteunen dit initiatief. Samen maken we de wijk veilig(er)! Hoe u kunt deelnemen, wordt hieronder uitgelegd.

Voorwaarden deelname
Voor deelname aan de Buurt-WhatsApp heeft u een gsm met internetverbinding/wifi nodig en moet u minimaal achttien jaar oud zijn. De app (WhatsApp) kunt u gratis op uw gsm downloaden.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de WhatsApp-groep in Asenray? Stuur dan een e-mail met daarin uw naam, adres, e-mailadres en gsm-nummer naar: buurtpreventie.asenray@gmail.com. Het spreekt voor zich dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deelnemers ontvangen vervolgens  een e-mail waarin de werkwijze en verdere instructies worden toegelicht.

     
Comité van Samenwerking info@comitevansamenwerking.nl