Home

Nieuws

Kermis Asenray achter en voor de Duup! Op zaterdag, zondag en maandag 19, 20, 21 augustus.

De kermis zal dit jaar, na sluiting van café de Keizer, plaatsvinden achter de Duup maar ook ervoor. Alweer voor de achtste keer organiseren de leden van de werkgroep allerlei activiteiten voor jong en oud.

Zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur: • De kermis wordt geopend met een mini disco voor alle meisjes en jongens tot en met 12 jaar. Trek je mooiste en/of leukste kleren aan en spring en dans gezellig mee onder begeleiding van Myrthe en Eva. Een deskundige jury geeft de meeste punten aan kinderen die het meest enthousiast mee dansen en springen. Ook de mooiste en of leukste kleren verdienen een prijs.

Zondag van 15.00 tot 17.00 uur: • Ruud met de koets en het paard Max. • Jolanda met de paardjes Trixie en Boyke. • Wedstrijd penaltyschieten voor meisjes en jongens tot en met 12 jaar met sportieve ondersteuning en begeleiding door de ervaren Paul. • Jeu de boules wedstrijd voor jong en ook voor niet meer zo jong. Leden van de jeu de boules vereniging de Duup zullen het spel uitleggen en jureren. Zondag van 16.00 tot 18.00 uur: • Tallie de clown, die is ook deze kermis weer zeker van de partij.

Maandag van 15.00 tot 18.00 uur • Ruud met de koets en het paard Max • Jolanda met de paardjes Trixie en Boyke • Jeu de boulen voor alle leeftijden • Prijsuitreiking: voor de beste en leukste dansers; de hoogste score en penalty schieten; de winnaars van het jeu de boulen. Alle kinderen die meedoen ontvangen allemaal een prijs! Kom lekker samen naar de kermis, wij doen ons best het weer zo gezellig en leuk mogelijk te maken.

Uit onderzoek blijkt dat bijna 95 procent van de Nederlanders zich ergert aan zwerfafval. Toch gooit bijna 1 op de 4 de mensen zelf ook wel eens wat op straat. De omgeving is van invloed op hoe mensen zich gedragen: vuil trekt vuil aan. Op plekken met veel zwerfvuil gooien mensen dus makkelijker rommel op straat of in de natuur. Andersom geldt dat mensen zich in een schone omgeving ook schoner gedragen.
Daarom gaan we op zaterdag 1 april a.s. weer op pad om het zwerfafval op te ruimen. Helaas ligt er weer genoeg in ons mooie buitengebied wat dus nog meer rotzooi aantrekt. Dat zien we dan ook gebeuren, ondanks het feit dat enkele bewoners er regelmatig op uit trekken om dit op te ruimen. Laten we dit hardnekkige probleem met zo veel mogelijk bewoners van Asenray oplossen. We starten om 09.00 uur vanaf de Duup. Eerst gaan we vestjes, grijpers en zakken uitdelen en is er overleg over de routes en dan, aan de slag! Om 12.30 uur worden de deelnemers beloond met een heerlijk lunch in de Duup als dank voor hun inzet. Vorige jaar zagen we al een groei van het aantal deelnemers. Hoe meer mensen er mee doen, hoe meer plekken we kunnen aanpakken.
Wanneer je wilt deelnemen aan deze actie, vragen wij je vriendelijk om dit z.s.m. per mail door te geven aan: Willie Oosterholt via e-mailadres: willieoosterholt@outlook.com of Wilfred Klaassen via e-mailadres: lustforlife@planet.nl
 • STEM TIJDENS DE RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE
  Bent U al lid?
  Uw stem is geld waard!
  Rabobank Roermond/Echt verandert met ingang van 2016 de wijze van subsidieverstrekking aan Clubs en Stichtingen.
  Voorheen bepaalde de Rabobank zelf aan welke vereniging/stichting zij een bedrag ter sponsering/donatie uitgaf.
  Vanaf 2016 is de clubkascampagne in het leven geroepen.
  De basisgedachte van de campagne is dat leden van de Rabobank inspraak hebben in de verdeling van een deel van de winst van de Rabobank. Rabobank Roermond/Echt stelt    € 125.000,00 beschikbaar voor de Clubkascampagne.
  Van 4 t/m 15 oktober 2016 mogen leden van de Rabobank Roermond/Echt 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete club/stichting. Elke stem is geld waard. De waarde van de stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van  € 125.000,00 te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.
  Hoe meer stemmen op een bepaalde vereniging/stichting worden uitgebracht hoe hoger de financiële ondersteuning. U ontvangt de stemmen samen met een lijst van deelnemers per post.
  Het Comité van Samenwerking en Stichting De Duup hebben zich voor deze clubkascampagne aangemeld.
  We hebben nu U steun nodig om zodoende  toch een financiële bijdrage te ontvangen.
  Let op! Niet alle Rabobankgebruikers zijn ook automatisch lid,  dit kunt U zelf navragen bij Uw Rabobank.
  U kunt zich tot 1 september aanmelden als lid van de Rabobank.
  Wij,  als Comité van Samenwerking en Stichting De Duup,  willen U dan ook vriendelijk vragen Uw stem niet verloren te laten gaan en ons te steunen.
  Stichting Comité van Samenwerking en Stichting de Duup

 • Buurt WhatsApp Asenray

In verschillende wijken van gemeente Roermond hebben inwoners het initiatief genomen om een Buurt-WhatsApp op te starten. Dankzij deze Buurt-WhatsApp hebben inwoners de mogelijkheid om verdachte omstandigheden in hun eigen woonomgeving met elkaar te delen. Hierdoor kan de criminaliteit worden verminderd. Tegelijkertijd wordt de sociale samenhang vergroot.

Vanwege de vele positieve reacties is dit initiatief nu ook in Asenray opgestart. In Asenray zijn meerdere wijkbewoners actief om WhatsApp-groepen in de wijk op te starten en te coördineren. De  gemeente en de politie ondersteunen dit initiatief. Samen maken we de wijk veilig(er)! Hoe u kunt deelnemen, wordt hieronder uitgelegd.

Voorwaarden deelname
Voor deelname aan de Buurt-WhatsApp heeft u een gsm met internetverbinding/wifi nodig en moet u minimaal achttien jaar oud zijn. De app (WhatsApp) kunt u gratis op uw gsm downloaden.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de WhatsApp-groep in Asenray? Stuur dan een e-mail met daarin uw naam, adres, e-mailadres en gsm-nummer naar: buurtpreventie.asenray@gmail.com. Het spreekt voor zich dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deelnemers ontvangen vervolgens  een e-mail waarin de werkwijze en verdere instructies worden toegelicht.

 •                               Roermond, mei 2016

Beste mensen,

Er is inmiddels ruim een half jaar verstreken sinds de drukbezochte onthulling van het monument voor de 11 kinderen van Spik en Maalbroek bij Spikkerdal.
Met dit bericht willen we u laten weten wat er vervolgens nog gebeurd is.

Zoals burgemeester Rianne Donders bij de onthulling beloofde is er inmiddels door de gemeente een mooie en stevige bank geplaatst tegenover het monument.  Verder zijn er op initiatief van de werkgroep en met de bereidwillige medewerking van de het parochiebestuur op de kerkhoven van Maasniel en Asenray twee hardstenen herinneringsplaquettes geplaatst. Deze plaquettes staan op de plekken waar de kinderen begraven zijn geweest en verwijzen bezoekers ook naar het monument tussen Spik en Maalbroek.

Tijdens de drukbezochte dodenherdenking op 4 mei van dit jaar heeft Chrit Houtackers namens de werkgroep gesproken en bloemen gelegd bij het oorlogsmonument op het Betjesplein in Maasniel

Het monument in het Spikkerdal is inmiddels ook officieel opgenomen in de Liberation Route, een internationale herdenkingsroute. Die route vormt een verbinding tussen de belangrijkste regio’s tijdens de opmars van de geallieerden vanaf Zuid-Engeland via de stranden van Normandië, de Ardennen, Brabant, Arnhem, Nijmegen door naar Berlijn. In Roermond was het monument bij de Heilig Hartkerk ter herinnering aan de deportatie van 3000 Roermondse mannen al opgenomen in de Liberationroute. Nu kunnen volgers van de Liberationroute dus ook het Spikkerdal aandoen.  Meer informatie op http://liberationroute.nl/discover-the-history

Op 30 december van dit jaar doen ook de deelnemers aan de voettocht vanaf de Heilig Hartkerk naar de Luzenkamp het Spikkerdal aan. Op hun tocht naar het monument voor de 14 mannen die in december 1944 door de Duitsers gefusilleerd zijn, houden de wandelaars dit jaar ook halt bij het monument en leggen er een bloemetje bij voor de kinderen van Spik en Maalbroek.

Een eerdere datum om alvast in de agenda te vermelden is zaterdag 8 oktober.  Dan wordt de eerste jaarbijeenkomst voor familieleden en andere belangstellenden bij het monument gehouden. Deze eerste keer wordt nog georganiseerd door de werkgroep die voor de komst van het monument gezorgd heeft. Uitnodigingen volgen tegen die tijd.

Vriendelijke groet,

Werkgroep monument kinderen Spik en Maalbroek.

Willie Oosterholt      e-mail  willieoosterholt@outlook.com
Chrit Houtackers      e-mail  c.houtackers@kpnplanet.nl
Frans Craemers        e-mail  f.craemers@planet.nl
Ruud Kerstens           e-mail ruudkerstens@hotmail.nl

Info: www.spikmaalbroek.nl

     
Comité van Samenwerking info@comitevansamenwerking.nl