Home

Het monument op 't Spik.

In Asenray is door het Comité  van Samenwerking het initiatief genomen om een monument op te richten ter nagedachtenis aan elf jongens tussen de negen en veertien jaar. Ze kwamen om het leven toen ze speelden met wapentuig dat door de Duitsers was achtergelaten en nog niet was veiliggesteld. Het eerste drama vond plaats op Het Maalbroek, daar kwamen in augustus twee jongens om het leven. Op De Spik kwamen in oktober negen jongens om. Dit drama gebeurde achter de stallen van de boerderij van Theelen, nu het Spikkerdal geheten.
In het jaarboek  van de Spiegel van Roermond verschijnt een publicatie door prof. dr. Theo Beckers, die eerder het boek schreef  "De kwestie Maasniel."

Oprichting monument kinderen Spik/Maalbroek is al begonnen

Wie de laatste tijd van Asenray over het Sprunkpaedje naar de Spik is gelopen of gefietst, die kan het niet ontgaan zijn. In het Spikkerdal is begonnen met de oprichting van het monument dat gaat herinneren aan de dood van 9 kinderen van de Spik en 2 van Maalbroek in 1945. De 9 kwamen een half jaar na de oorlog om door een anti-tankmijn, de 2 waren twee maanden eerder al slachtoffer geworden van een ontploffende granaat.
De werkgroep die deze gebeurtenissen aan de vergetelheid wil ontrukken heeft inmiddels de benodigde fondsen verzameld. Hoofdsponsor is het Charity Fund van uitvaartorganisatie Monuta. Op 17 juni j.l. overhandigden de heren Van Eert en Vaes van Monuta bij het monument-in-wording een cheque van 5.000 Euro aan werkgroepvoorzitter Willie Oosterholt. Naast de bijdrage van Monuta zijn er nog schenkingen van bedrijven en particulieren uit Roermond en omgeving, die het mogelijk maken dat het monument geheel naar de wensen van de werkgroep uitgevoerd kan worden. De grote maaskeien die het hart van het monument vormen, zijn alvast geplaatst door de firma Kupers uit Kessel.   Op zaterdag 10 oktober is het monument onthuld.
Het boek "vergeten tragedies" is gepresenteerd, met nooit eerder gepubliceerde aangrijpende getuigenissen over wat er indertijd is gebeurd. Tevens is de website gelanceerd www.spikmaalbroek.nl


     
Comité van Samenwerking info@comitevansamenwerking.nl