Home

Kermiswerkgroep

In 2010 is er een werkgroep ‘kermis’ opgericht om dit cultuuraspect te behouden voor Asenray. De locatie voor de kermis was enerzijds op het kruispunt bij café De Keizer en anderzijds in en rondom de Duup.
In 2017 werd café De Keizer helaas gesloten en werd het hele kermisgebeuren verplaatst naar De Duup en omgeving. Om dit goed van acquit te laten gaan werd de bestaande kermiswerkgroep met nieuwe en (vooral) jonge leden, nieuwe ideeën dus ook werd de bestaande kermiswerkgroep versterkt. Starten met, naast de gebruikelijke kermisattracties, een minidisco, penaltyschieten, jeu de boules, clowntje Tallie en natuurlijk de paarden en de koets. Het terras werd uitgebreid en er was steeds leuke achtergrondmuziek.
Inmiddels heeft de kermiswerkgroep al acht keer (mede) gestalte gegeven aan het kermisgebeuren in Asenray. Dit is alleen mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers en gelukkig worden die nog steeds gevonden!
De kermiswerkgroep bestaat uit: Denise Slabbers, Eva Hoeijmakers, Bas Clercx, Ronald Beckers, André van Dijck en Willie Oosterholt.Contactadres: willieoosterholt@outlook.  align=

   

     
Comité van Samenwerking info@comitevansamenwerking.nl