Home

Het doel van de Stichting Comité van samenwerking
Stichting Comité van Samenwerking stelt zich tot doel de leefbaarheid in al zijn culturele, sociale, maatschappelijke en educatieve aspecten te bevorderen, het woongenot te veraangenamen en de onderlinge band tussen bewoners van Asenray te verstevigen. Tevens geeft zij elke week het wijkblad 'het Blaedje' uit. Dit blad verschijnt elke week al meer dan veertig jaar. Met kerstmis wordt een Kerstblaedje uitgegeven. Het Comité van Samenwerking staat open voor nieuwe leden en vergadert elke tweede maandag van de maand in 'De Duup'.

Het doel van de Stichting De Duup
De stichting stelt zich tot doel het beheren en exploiteren van gemeenschapshuis De Duup.
Voorziet in de behoefte aan geschikte ruimte voor aktiviteiten van groepen en verenigingen.
Staat open voor het leggen en in stand houden van al die contacten, zowel binnen als buiten Asenray welke noodzakelijk en nuttig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting.
Verder kent de stichting een jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de Duup.
De bestuursvergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand.
Voor eenieder die daar behoefte aan heeft kan zonder afspraak tijdens het inloopuurtje op elke bestuursvergadering terecht voor een gesprek tussen 20.30 uur en 21.30 uur.

Informatie:


de heer W.Cox
Telefoon; 0475 327614
Mevrouw W. Oosterholt
Telefoon; 0475 324904

     
Comité van Samenwerking info@comitevansamenwerking.nl