Home

Het Bestuur

Bestuurssamenstelling Comité van Samenwerking:

  • Voorzitter: -----------Mw.Willie Oosterholt
  • Secretaris: -----------Dhr.Wim Cox
  • Penningmeester: --- Mw.Marian Beek-Engelen
  • Leden: ----------------Dhr.Ronald Beckers, Dhr.André van Dijck, Dhr.Frits Heldens, Dhr.Ton Clercx, Dhr.Stephan Sampers, Mw.Josefien Slabbers en Dhr.Paul Vincken.

Bestuurssamenstelling Stichting De Duup:

  • Voorzitter: -----------Mw.Willie Oosterholt
  • Secretaris: -----------Dhr.Wim Cox
  • Penningmeester: ----Dhr.Frits Heldens
  • Leden: ----------------Dhr.Ronald Beckers, Mw.Marian Beek-Engelen, Dhr.André van Dijck,
 

     
Comité van Samenwerking info@comitevansamenwerking.nl